Laughton Whitehead
Laughton Whitehead
Year: Freshman
Hometown: Dallas, Texas
Position: Port/Starboard